skip to content
စဉ် အားကစားနည်း ဥက္ကဌ အတွင်းရေးမှူး
၁။ မြှားပစ်    
၂။ ပြေးခုန်ပစ်    
၃။ ရေကူး    
၄။ ကြက်တောင်    
၅။ ဘတ်စကက်ဘော    
၆။ ကာယဗလ/အလှ  
၇။ ဘိလိယက်/စနူကာ    
၈။ ဘိုးလင်း    
၉။ လကေ်၀ှ့    
၁၀။ စစ်တုရင်    
၁၁။ ခြင်းလုံး    
၁၂။ စက်ဘီး    
၁၃။ မသန်စွမ်း    
၁၄။ မြင်းစီး    
၁၅။ ဘောလုံး    
၁၆။ ကျွမ်းဘား    
၁၇။ ဂေါက်သီး    
၁၈။ ခြေလျင််တောင်တက်    
၁၉။ ဟော်ကီ    
၂၀။ ဂျူဒို    
၂၁။ ကရာတေးဒို    
၂၂။ လှေလှော်    
၂၃။ ရွက်လှေ    
၂၄။ ပိုက်ကျော်ခြင်း    
၂၅။ သေနတ်ပစ်    
၂၆။ အားကစားကလောင်ရှင်    
၂၇။ စားပွဲတင်တင်းနစ်    
၂၈။ တိုက်ကွမ်ဒို    
၂၉။ တင်းနစ်    
၃၀။ သိုင်း    
၃၁။ ရိုးရာအားကစား    
၃၂ ဘော်လီဘော    
၃၃။ အလေးမ    
၃၄။ အမျိုးသမီးအားကစား    
၃၅။ ၀ူရှူး    
၃၆။ ဘေ့စ်ဘော    
၃၇။ ခရစ်ကတ်    
၃၈။ ဓါးခုတ်    
၃၉။ နပမ်း    
၄၀။ အပျော်တမ်းလေထီးခုန်    
၄၁။ မြန်မာ့ရိုးရာလက်ဝှေ့အဖွဲ့ချုပ်    

 


back to top Eng